Trygghet på kjøkkenet med komfyrvakt

Komfyren er hjemmets største brannkilde.
Installerer du en komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner.

Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn 2010 anbefaler vi i EL-PROFFEN at du installere komfyrvakt. I 2010 kom det nemlig krav til komfyrvakt og da skal det være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Komfyrvakt er en sikkerhetsautomatikk som hjelper deg å unngå branntilløp. Ved hjelp av en sensor overvåker den elektriske platetopper på komfyrer og reduserer dermed faren for overoppheting.

Hvordan fungerer en komfyrvakt?

Påvirker ikke daglig bruk

En komfyrvakt, som EL-PROFFEN installerer skal ikke merkes i det daglige ved normal bruk av platetoppen. Det er en sikringsautomatikk som en siste sikkerhet dersom man glemmer å skru av platetoppen. Komfyrvakten overstyrer kun når det er fare for overoppheting, og strømtilførselen til platetoppen vil da midlertidig bli utkoblet. Dersom komfyrvakten registrer overoppheting ved normal bruk, vil sensoren gi et lydsignal og lyse grønt i sensorøyet. For å lære komfyrvakten at dette er en normal situasjon, holdes hånden foran sensorøyet inntil lyden opphører. Komfyrvakten går da tilbake til normal drift.

Dersom ingen holder hånden foran sensorøyet, vil komfyrvakten gå over til å blinke rødt og midlertidig koble ut strømmen til platetoppen. Når platetoppen er avkjølt vil strømmen kobles til igjen. Hvis dette skjer flere ganger, har du mest sannsynlig glemt å skru av platene, og komfyrvakten vil koble ut strømtilførselen til platetoppen permanent. For å resette komfyren igjen må du først slå av kurssikringen.

Hvor høyt over komfyren skal komfyrvakten installeres?

Enkel innstallasjon gir sikkerhet til hele familien

Komfyrvakt, som består av en sensor og en koblingsboks, er enkel å bruke og har ingen innstillinger eller brytere. Sensorens fabrikkinnstilling er følsom, og ved bruk vil sensoren selv justere seg inn til optimalt følsomhetsnivå tilpasset brukeren. Sensoren er beregnet for fast montering rett på veggen, på veggboks eller i viften slik at sensoren kan overvåke platetoppen. Releboksen skrus rett i veggen ved teknisk stikkontakt.

Ta kontakt med din lokale EL-PROFF for å finne ut hvilken type komfyrvakt som passer best til din bolig.