Sikringsskap – Alt du trenger å vite

Sikringsskap er hjertet i det elektriske boligens eller byggets el-installasjon.

I et sikringsskap finnes hovedsikringer og sikringer for hver enkelt elektrisk kurs. Sikringene skal forhindre overbelastning på byggets elektriske ledningssystem.

I moderne sikringsskap brukes det automatsikringer, men i eldre sikringsskap har man normalt smeltesikringer i porselen. Disse sikringene må byttes når de går, mens man med moderne automatsikringer kun skal aktivere sikringen igjen. Ofte må man sjekke den elektriske kursen, hvor sikringen er utløst, slik at man unngår overbelastning på nytt.

I tillegg til sikringer  er det ofte jordfeilbryter, overspenningsvern og en kWh-måler eller strømmåler i skapet.

Plassering av sikringsskap

Sikringsskapet skal plasseres slik at det er enkelt å skifte eller etterse sikringer dersom en av sikringene går. Det skal også være tilgjengelig for kontroll og vedlikehold, og ikke minst avlesning av husets strømmåler.. Sikringsskapet behøver ikke være synlig. Det kan gjerne bygges inn i et skap eller skjules på andre måter. Det kan likevel være hvert å merke seg hva loven sier:

# 17. Tilgjengelighet for vedlikehold Anlegget skal være planlagt og utført slik at:

  • det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving,
  • det er tilstrekkelig plass til å skifte ut og montere enkeltenheter,
  • og at slikt arbeid kan foretas uten fare for den som utfører arbeidet. Kilde: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

I tillegg til plasseringen skal et moderne sikringsskap være i metall og i brannsikker utførelse.

Har du spørsmål om sikringsskap, eller kanskje du ønsker å bytte, så kontakt din lokale EL-PROFF i dag.

Ta sikkerhet i ditt elektriske anlegg på alvor

Det elektriske anlegget skal være trygt, og hjelpe deg i hverdagen. Se våre artikler om Sikkerhet i hjemmet for å lære mer om hva du kan gjøre for å være trygg på at ditt elektriske anlegg fungerer som det skal.