En jordfeilbryter kan redde liv!

Lenge siden du sjekket din jordfeilbryteren? Har du aldri sjekket om den virker? Da bør du gjøre det nå!

En jordfeilbryter beskytter både mot støt- og elektrisitetsulykker samt brann. Den fremste funksjon til en jordfeilbryter er å redde liv og forhindre brann dersom det oppstår feil i det elektriske anlegget.

Jordfeil

Begrepet jordfeil brukes om feil eller isolasjonssvikt i elektriske anlegg eller utstyr. Jordfeil oppstår der strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete anleggsdeler eller direkte med jordleder, og man får en lekkasjestrøm mot jord. I praksis vil dette si at strømledere kommer i kontakt med deksler eller ytre deler av et apparat og dermed kan gi skadelige støt på mennesker eller dyr.

Hvor oppstår jordfeil?

Jordfeil kan oppstå i alle elektriske apparater, anlegg og ledninger. Jordfeil kan føre til at faste installasjoner, som for eksempel ledninger og kabler, eller flyttbare apparater, som vaskemaskin og kaffetrakter, blir strømførende.

Jordfeilbryter

En jordfeilbryter installeres på elektriske installasjoner for å overvåke lekkasjestrømmer mot jord. Ved lekkasjestrøm vil jordfeilbryteren koble ut strømtilførselen til en elektrisk kurs eller det ødelagte apparatet for å begrense skadeomfanget. Jordfeilbrytere er veldig sensitive og reagerer så raskt at det ikke skal være fare for strøm ved berøring av det ødelagte apparatet/utstyret.

Jordfeilbryter er påbudt på alle installasjonskurser med noen få unntak.

Test av en jordfeilbryter

Hver huseier er selv ansvarlig for sine elektriske installasjoner. Det anbefales at man tester jordfeilbryteren med jevne mellomrom for å sikre at den fungerer som den skal. Hvor ofte den bør testes varierer fra produsent til produsent – bruksanvisningen for din jordfeilbryter skal finnes i sikringsskapet. Som en regel bør du teste jordfeilbryteren minst to ganger i året.

 1. Trykk på testknappen til jordfeilbryteren.
 2. Jordfeilbryteren kobler ut strømmen og hendelen foran jordfeilbryteren detter ned.
 3. Vipp hendelen opp igjen og strømmen skal nå komme tilbake.
 4. Hvis hendelen ikke detter ned når du tester jordfeilbryteren er den defekt og du må kontakte en autorisert elektriker for å få den byttet.

Hva gjør du når du har en jordfeil?

Har jordfeilbryteren utløst seg uten at du vet hvorfor, kan du prøve å vippe hendelen opp igjen. Fortsetter jordfeilbryteren å koble seg ut kan det være en jordfeil i et elektrisk apparat som er tilkoblet anlegget, eller jordfeil i selve anlegget.

 1. Finn ut hvilken kurs jordfeilen er på.
  • Beskytter jordfeilbryteren kun en kurs vet du allerede hvilken kurs du skal sjekke.
  • Beskytter jordfeilbryteren flere kurser må du slå av alle kursbryterne, vippe opp jordfeilbryteren igjen og deretter slå på en og en kurs igjen til bryteren løser seg ut og du vet hvor jordfeilen ligger. La kurssikringen med jordfeil være avslått.
 2. Trekk ut alt som er tilknyttet den kursen du har jordfeil på.
 3. Prøv så å vippe opp kurssikringen igjen. Hvis jordfeilbryteren ikke kobler ut nå har du mest sannsynlig feil på et av apparatene du koblet fra.
 4. Finn ut hvilket apparat det er feil med ved å koble til ett og ett apparat helt til jordfeilbryteren kobler ut igjen.
 5. Hjelper ikke dette, eller du ikke finner noen feil på elektriske apparater, bør du tilkalle en autorisert elektriker som kan sjekke den faste installasjonen.

OBS! Husk at alt arbeid med elektriske anlegg må utføres av autorisert fagpersonell.

Er du usikker på om du har jordfeilbryter, eller om den fungere som den skal? Ta kontakt med din lokale EL-PROFF, så hjelper vi deg!

Ta sikkerhet i ditt elektriske anlegg på alvor

Det elektriske anlegget skal være trygt, og hjelpe deg i hverdagen. Se våre artikler om Sikkerhet i hjemmet for å lære mer om hva du kan gjøre for å være trygg på at ditt elektriske anlegg fungerer som det skal.